خرید بلیط از شرکت مسافربری گیتی پیما صفه

به وبسایت شرکت مسافربری گیتی پیما صفه خوش آمدید.

لطفا منتظر بمانید
مسافرین محترم، بلیط به منزلۀ قراردادی است میان مسافر و شرکت بنابراین برای برخورداری از حقوق خویش لازم به ذکر است برای تمامی سفر های خود بلیط تهیه نمائید زیرا در صورت وجود مشکل در سفر شرکت جوابگوی مسافرین بدون بلیط نمیباشد.
نکات زیر از جمله مواردی است که مربوط به حقوق مسافر میباشد.
حقوق مسافرین گیتی پیما در صورت انصراف از سفر تا یک ساعت مانده به زمان حرکت با ارائه بلیط به صندوق 90% مبلغ را پس بگیرید.
حقوق مسافرین گیتی پیما در صورت انصراف مسافر از سفر کمتر از یک ساعت مانده به حرکت اتوبوس و یا در صورت جا ماندن مسافر از اتوبوس مبلغ 50% بهای بلیط به او تعلق می گیرد. در هنگام استرداد بلیط ارائه کارت شناسائی منطبق با بلیط الزامی می باشد.
حقوق مسافرین گیتی پیما توشۀ همراه مسافر (فقط ساک و چمدان) به میزان 20 کیلو گرم برای هر نفر رایگان و مازاد بر آن بر مبنای 2/5 درصد نرخ بلیط برای هر کیلو بار اضافه محاسبه می گردد .
حقوق مسافرین گیتی پیما سایر حقوق مسافرین نیز در پشت بلیط ضمیمه است که مسافرین محترم میتوانند با مراجعه به آن از کلیه حقوق خود مطلع شوند.

شرکت مسافربری گیتی پیما صفه ترمینال صفه ، شرکت مسافربری گیتی پیما صفه
شرکت مسافربری گیتی پیما صفه 03136732820

کلیه حقوق این سایت برای شرکت مسافربری گیتی پیما صفه محفوظ میباشد.
طراحی و تولید توسط پایانه خرید بلیط اتوبوس